Terakhir dikemaskini pada 24-12-2014 10.45 AM

Nota : Semua permohan baru dan yang belum diproses adalah tertakluk dibawah syarat-syarat baru kursus yang berkuatkuasa mulai dari 1 Januari 2015.
No
Senarai Kursus Pengajar Institusi Memandu
1
Permohonan Kursus Pensijilan Pengajar Memandu (SPIM) Motokar Info Lanjut
2
Permohonan Kursus Pensijilan Pengajar Memandu (SPIM) Motosikal Info Lanjut
3
Permohonan Kursus Pensijilan Pengajar Memandu (SPIM) Tambah Kelas Info Lanjut
4
Permohonan Ujian Ulangan Kursus Pensijilan Pengajar Memandu (SPIM) Motokar Info Lanjut
5
Permohonan Ujian Ulangan Kursus Pensijilan Pengajar Memandu (SPIM) Motosikal Info Lanjut
6
Permohonan Ujian Ulangan Kursus Pengajar Kurikulum Pendidikan Pemandu (KPP) Info Lanjut
7
Permohonan Kursus Pensijilan Pengajar Kurikulum Pendidikan Pemandu (KPP) Info Lanjut
8
Permohonan Kursus Pensijilan Penilai Berkelayakan (QTI-CDL) Motokar Info Lanjut
9
Permohonan Kursus Pensijilan Penilai Berkelayakan (QTI-CDL) Motosikal Info Lanjut
10
Permohonan Ujian Ulangan Kursus Penilai Berkelayakan (QTI-CDL) Info Lanjut
11
Permohonan Kursus Pensijilan Pengajar Memandu (SPIM Vokasional) Info Lanjut
12
Permohonan Ujian Ulangan Kursus Pensijilan Pengajar Memandu (SPIM Vokasional) Info Lanjut

Syarat Pemohon Kursus Institusi Memandu

  1. Permohonan mengikuti Kursus Pengajar Institusi Memandu di Akademi Pengangkutan Jalan Malaysia adalah dibuka sepanjang tahun.
  2. Permohonan anda adalah sah untuk tempoh satu (1) tahun dari tarikh permohonan.
  3. Permohonan baru bagi kursus yang sama adalah tidak dibenarkan dalam tempoh sah.
  4. Ketidakhadiran anda dalam mana-mana kursus yang ditawarkan akan menyebabkan permohonan anda disenarai hitam untuk tempoh satu (1) tahun. Permohonan untuk menghadiri kursus yang sama hanya boleh dibuat selepas tempoh satu (1) tahun.
  5. Untuk calon yang disenarai gagal anda boleh membuat permohonan untuk menghadiri kursus semula pada bila-bila masa.
  6. Calon yang disenaraikan sebagai calon simpanan adalah sah untuk tempoh satu (1) tahun. Permohonan baru perlu dibuat selepas satu (1) tahun.

Kaedah Permohonan Mengikuti kursus

Mulai tahun 2012, semua permohonan mengikuti kursus Institusi Memandu perlu dibuat melalui Institusi Memandu yang telah berdaftar dengan sistem eMohon Jabatan Pengangkutan Jalan Malaysia. Semakan senarai Institusi Memandu yang telah berdaftar boleh dibuat di sini