Pilihan Bidang Pengajian
Pilihan Lokasi Kursus
Pilih Bulan Kursus
Nama Kursus Tarikh Kursus Tempoh Tempat Kursus Status Kursus
Oktober
Kursus Keterangan Saksi Siri 3/2017
Bidang Pengajian Undang-Undang
23 - 27 Okt 2017 5 Jabatan Pengangkutan Jalan Negeri Sabah
Kursus Asas Pengendalian Senjata Api
Bidang Pengajian Penguatkuasaan
23 - 27 Okt 2017 5 Akademi Melaka
Kursus Pengurusan Kes Penguatkuasaan Dan Bilik Kawalan
Bidang Pengajian Penguatkuasaan
23 - 26 Okt 2017 4 Akademi Melaka
TRANSFORMASI PEGAWAI LATIHAN & PEGAWAI SUMBER MANUSIA
Bidang Korporat & Pembangunan Latihan
25 - 26 Okt 2017 2 Akademi Melaka
November
Kursus Pegawai Penyiasat
Bidang Pengajian Penguatkuasaan
06 - 09 Nov 2017 4 Akademi Wilayah Utara
Kursus Microsoft Excel 2007- Get Your Hand Dirty (Intermediate-Advanced) Siri 3/2017
Bidang Pengajian Teknologi Maklumat
06 - 08 Nov 2017 3 Sarawak
Kursus Penguatkuasaan Kesalahan Teknikal Kenderaan
Bidang Pengajian Penguatkuasaan
12 - 16 Nov 2017 5 Akademi Wilayah Utara
Kursus Kefahaman Kepada APJ 1987 dan APAD 2010 Siri 3/2017
Bidang Pengajian Undang-Undang
20 - 24 Nov 2017 5 Akademi Wilayah Utara
Kursus Pengurusan Keselamatan Jalan Raya
Bidang Pengajian Penguatkuasaan
20 - 23 Nov 2017 4 Akademi Melaka
Kursus Pengurusan Keselamatan Jalan Raya
Bidang Pengajian Penguatkuasaan
20 - 23 Nov 2017 4 Akademi Melaka