Pilihan Bidang Pengajian
Pilihan Lokasi Kursus
Pilih Bulan Kursus
Nama Kursus Tarikh Kursus Tempoh Tempat Kursus Status Kursus
Ogos
KURSUS MENGENAL PASTI GANGGUAN IDENTITI SIRI 1/2017
Bidang Pengajian Kejuruteraan Automotif
21 - 25 Aug 2017 5 Akademi Melaka
Kursus Lanjutan Senjata Api
Bidang Pengajian Penguatkuasaan
21 - 24 Aug 2017 4 Akademi Melaka
Kursus Internet dan Aplikasi Jabatan (Social Media & Web 2.0 Engagement) Siri 2/2017
Bidang Pengajian Teknologi Maklumat
21 - 23 Aug 2017 3 Akademi Wilayah Utara
KURSUS KEPIMPINAN TRANSFORMATIF DAN PENGURUSAN ORGANISASI
Bidang Pengajian Pentadbiran, Perkhidmatan, Kewangan dan Komunikasi
27 - 30 Aug 2017 4 Akademi Wilayah Utara
September
KURSUS PSIKOLOGI & MINDA BERETIKA
Bidang Pengajian Pentadbiran, Perkhidmatan, Kewangan dan Komunikasi
03 - 06 Sept 2017 4 Akademi Wilayah Selatan
KURSUS SENERGI ESQ
Bidang Korporat & Pembangunan Latihan
04 - 07 Sept 2017 4 PUSAT LATIHAN ISLAM KUNDASANG SABAH
Kursus Pengurusan Penguatkuasaan
Bidang Pengajian Penguatkuasaan
04 - 07 Sept 2017 4 Akademi Wilayah Utara
Kursus Teknik Pemeriksaan Saksi Dan Penghujahan Siri 2/2017
Bidang Pengajian Undang-Undang
04 - 08 Sept 2017 5 Akademi Melaka
Kursus APJ 1987 & Pemakaiannya Dalam Penguatkuasaan (Gred KP19)
Bidang Pengajian Penguatkuasaan
11 - 14 Sept 2017 4 Akademi Melaka
Kursus Kefahaman Kepada APJ 1987 dan APAD 2010 Siri 2/2017
Bidang Pengajian Undang-Undang
11 - 14 Sept 2017 4 Akademi Wilayah Utara