Abd Rahim bin Abdullah (Komandan (U))
Penolong Pegawai Penguatkuasa
No Telefon Pejabat : 04.9665414 | Fax : 04.9665415
Bahagian Akademi Wilayah Utara
Email abdrahim.abdullah@jpj.gov.my