Ameran bin Ambak (Pegawai Projek Kanan (K))
Pemeriksa Kereta Motor
No Telefon Pejabat : 06.2692660 | Fax : 06.2686523
Bahagian Unit Pengajian Penguatkuasaan
Email ameran@jpj.gov.my
Alamat Akademi Pengangkutan Jalan Malaysia KM 15, Jalan Tiang DUa, 75460 Ayer Molek, Melaka